Tag Archives: Vechiul Testament

Adi MOCANU: Cine este Isus? – Incursiune în Vechiul Testament

adi-mocanu

Din Geneza până în Maleahi, toate cele 39 de cărți ne vorbesc despre Isus Hristos.

 • În Geneza, El este începutul, tot ce a fost făcut a fost făcut prin El și pentru El.
 • În Geneza cap.3:15-16 El este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel vechi. care este Diavolul
 • În Exod El este prefigurat de Paștele evreilor, de mielul tăiat ca să stropească ușiorii casei, El este izbăvitorul poporului Său.
 • În Numeri El este steaua care răsare din Iacov, văzută de Balaam.
 • În Deuteronom El este Marele Profet, la fel ca și Moise, dar mai mare ca și Moise, de care noi trebuie să ascultăm.
 • În Iosua El este simbolizat de de Țara Sfântă pe care evreii o cuceresc prin credință.
 • În Judecători El este Marele Eliberator, reformator, e cel care își eliberează poporul de sub domnia dușmanului.
 • În Rut El este Răscumpărătorul.
 • În 1 Samuel El este Unsul lui Dumnezeu sau Mesia.
 • În 2 Samuel El este Fiul lui David.
 • În cele două cărți ale împăraților El este simbolizat de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul încheiat cu Israel.
 • În 1 Cronici El este Leul din tribul lui Iuda care stă pe tronul lui David…

Cine este Isus? – Incursiune succinta in Vechiul Testament (Pastor Adi Mocanu)

Mai mult>>

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)