Tag Archives: tineri

Consecințele Revoluției Culturale si ce-i de făcut…

Au existat în istorie răscoale ale sclavilor, ale țăranilor, ale națiunilor subjugate, însă niciodată în istorie nu a existat până atunci un fenomen de revoltă pe criterii generaționale, numit Revoluția Culturală din anii 1960-1970. Această Revoluție Culturală a lăsat în urmă influențe care au schimbat pentru totdeauna fața lumii și viața oamenilor, generând foarte mai multe pierderi în rândul tinerilor:

1. Pierderea inocenței prin apariția televiziunii.
2. Pierderea autorității prin negarea acesteia în programele de la televizor.
3. Pierderea iubirii prin înmulțirea alarmantă a divorțurilor, din cauza vulgarității și senzualității propagate la televizor.
4. Pierderea speranței prin ascunderea sau neînțelegerea viitorului.

Televiziunea atunci, mass-media și internetul acum, aduc ,,lumea” în casele noastre și în inimile copiilor noștri. Consecințele sunt dramatice, iar generațiile de predicatori din ultimii șaptezeci de ani ne-au ,,supărat”, avertizându-ne cu privire la riscurile ascunse ale televizorului:

1. Sinuciderile în rândul copiilor între 10 și 14 ani au crescut cu 120% în ultimii 12 ani.
2. Unul din trei adolescenti americani s-a gândit la sinucidere și unul din șapte a apelat la această metodă.
3. Rata adolescenților cu vârstele cuprinse între 14 și 17 ani care s-au sinucis a crescut cu 165% în ultimii 10 ani.
4. Consumul de marijuana aproape s-a dublat în ultimii 2 ani.
5. Consumul de alcool în rândul minorilor a fost descris de un medic generalist ca fiind ,,ieșit de sub control.”
6. 78% dintre copiii care mor în SUA au parte de o moarte violentă: asasinați în marile metropole sau sinucigându-se în suburbii.

Sunt adulți care ne sfătuiesc să nu mai publicăm aceste statistici, pentru că îi speriem pe părinți. Nu credeți că este timpul să-i speriem? Nu credeți că-i timpul să ne speriem? Nu expunând, contestând și condamnând aceste fenomen îl vom conștientiza și vom lupta împotriva lui, salvându-ne copii? Nu informarea și demascarea aduce conștientizarea?

Societatea de astăzi este marea piață unde sufletele copiilor noștri nu au niciun preț, iar părinții, fiind ocupați cu prea mult lucru, nu au timp să se sperie de aceste fenomen. Trebuie să luptăm împotriva curentului pentru a reveni la preocuparea pierdută a bunelor maniere și a bunului simț. Trebuie să cultivăm și să dezvoltăm mai mult educația decât distracția. Trebuie să-i influențăm pe copii cu Biblia, nu cu mass-media. Biblia este Cartea care L-a prezentat pe Dumnezeu, L-a introdus pe Mântuitorul, a generat Creștinismul, a influențat istoria, a produs sfinți, a consolidat Biserica…

Cum vor reuși copiii noștri să-L respecte pe Dumnezeu dacă nu-și vor respecta părinții, semenii, reprezentanții autorității? Cum vom dovedi că Îl cunoaștem pe Isus Cristos dacă nu vom face tot ce este posibil pentru a lua cât mai mulți oameni cu noi în cer? Omul are o perioadă ideală în care poate fi educat cu succes: copilăria, copilăria timpurie. Biblia spune: ,,Învață-l pe copil când este mic….”

Luigi Mițoi https://www.facebook.com/luigicarmenmitoi/

https://www.facebook.com/luigicarmenmitoi/

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Activitatea virtuală pune stăpânire pe tineri!

52695“Tinerii din prezent sunt mai blazaţi, mai individualişti, mai puţin dispuşi să-şi asume responsabilităţile sociale, mai radicali şi intoleranţi şi mai dependenţi de activitatea virtuală. Da, este un adevăr!
Un alt adevăr este că tinerii de azi sunt mai dezamăgiţi de ceea ce le oferă societatea, precum şi de valorile pe care aceasta le promovează. Imaginea este foarte importantă pentru aceştia, iar acum au o imagine plină de umbre şi lipsită de culoare. Ei sunt foarte sensibili la felul în care sunt percepuţi de cei din jurul lor, mai ales în grupurile din care fac parte, dorind în primul rând să-şi impună personalitatea şi să iasă în evidenţă.
De asemenea, rămâne valabil eternul conflict între generaţii. Îşi doresc să fie luaţi în seamă de către adulţi, să fie ascultaţi şi susţinuţi, chiar admiraţi şi apreciaţi pentru ideile şi acţiunile lor. Generaţia 15-20 de ani are încredere în propriile forţe şi pune sub semnul întrebării toate normele societăţii…” Citeste tot articolul aici

Sursa : Curierul de Ramnic

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

CINCI GRADE IN RELATIILE DINTRE TINERI

            

 }n turism calitatea hotelurilor este prezentat[  de clasificarea prin stele. Hotelurile de o stea sunt mai ieftine , cele de cinci stele sunt centre de excelen[. De ce nu ar fi grade de ierarhizare =i ]n relaiile dintre tineri?

O prezentare a cinci grade ]n relaiile dintre tineri este necesar[ pentru evaluarea relaiilor =i pentru dezvoltarea lor spre excelen[.

Relaiile dintre tineri sunt vitale. O ]nelegere correct[ a lor, o atitudine biblic[ fat[ de ele trebuie s[ fie interesul nostru.

 

CELE CINCI GRADE:      1.relaiile superficiale

                                                2.relaiile de deschidere

                                                3.relaiile de aprofundare

                                                4.relaiile puternice           

                                                5.relaiile maxime

 

Analogic, fiecare din aceste grade ar corespunde cu ierarhizarea pe stele ]n turism.

 

1.RELA|IILE  SUPERFICIALE.

            Baza acestor relaii este indiferena =i apatia.

Modul de a g`ndi este acesta : M[ intereseaz[ prea puin soarta ta, eu vreau s[ m[ distrez, s[ m[ simt bine , tu e=ti doar o unealt[ pentru mine , m`ine iau alta.

Pot fi =i relaii superficiale protocolare, ne salut[m, discut[m despre vreme dar nu avem nici interesul, nici curajul de a  merge mai   departe. 

  

2.RELA|IILE DE DESCHIDERE.

            Baza acestor relaii este curajul pentru deschidere.

Este o deschidere a interesului, a sufletului, a timpului, a valorilor materiale. In Luca 10:25 -37, ]n pilda samariteanului milostiv vedem un model de deschidere. Modul de a g`ndi ]n aceast[ relaie este g`ndul d[ruirii : Ce pot s[ dau, cum pot s[ aduc bucurie, cum pot face viaa mai frumoas[ pentru aceast[ persoan[. }n 2Petru 1:7 o int[ este iubirea de oameni. M[ deschid fiindc[ sunt chemat s[ iubesc oamenii. Este mai ferice s[ dai dec`t s[ prime=ti spune Domnul Isus (Fapte 20:35 ).

 

3.RELA|IILE DE APROFUNDARE.

            Baza acestor relaii este statornicia, fidelitatea =i profunzimea.

La mulimea de oferte cu care sunt bombardai tinerii ]n domeniul relaiilor, cei care doresc relaii de aprofundare ]nva[ s[ zic[ nu la multe oferte.

Cultivarea unei relaii cost[. Preul este ]n 1Corinteni13: aprofundarea tr[s[turilor iubirii. Prima este ]ndelunga r[bdare. A doua este plin[tatea de bun[tate. Sunt 15 tr[s[turi ale iubirii care trebuie aprofundate ]n acest tip de relaii.

 

4.RELA|IILE PUTERNICE.

            Baza acestor relaii este ]ncrederea, promovarea unor valori identice =i sudarea inimilor. Hristos a promovat cu unele persoane acest tip de relaii.

Ioan 11:5 consemneaz[ c[  Isus iubea pe Marta, =i pe sora ei, =i pe Laz[r.

Valoarea relaiilor cristice nu se centreaz[ ]n iubirea de oameni perfeci. De=i Isus iubea pe Marta, ]n capitolul 11 din Ioan observ[m modul de a g`ndi al Martei, o g`ndire cu prioritai trec[toare, nu ve=nice. Iubirea lui Isus, accentul pus de EL pe relaii puternice, a remodelat g`ndirea Martei.

}ntr-o lume umanist[, secular[, atee, relaiile puternice reprezint[ un front de rezisten[, de biruint[, de ridicare a celui c[zut, dezorientat.

Cel ce sufer[, are drept la mila prietenului, chiar dac[ p[r[se=te frica de cel Atotputernic (Iov 6:14 ). Iov a avut relaii puternice cu prietenii lui =i i-a adus la linia Celui Atotputernic (Iov42).

Relaiile puternice sunt cristice. Domnia Lui este stindardul acestor prietenii. Iubirea este climatul permanent ]n care se dezvolt[. }n caz de e=ec ]n via[ astfel de prieteni sunt o comoar[ . }i salveaz[ viaa.

5. RELA|II MAXIME

            Baza acestor relaii este mistuirea pentru cel[lalt, focul nestins pentru viaa celuilalt chiar dac[ se pl[te=te pentru aceasta un pre maxim : viaa ta. Domnul Isus afirma : Nu este mai mare dragoste dec`t s[-=i dea cineva viaa pentru prietenii s[I (Ioan15:13). Rodul acestor relaii maxime este remarcabil. Aici este culmea relaiilor cristice. Omul ]ntelept, t`n[rul ]nelept al secolului 21 va ]nvesti ]n relaii. Nu te mulumi doar cu relaii superficiale. DEZVOLT{ relaii de deschidere, relaii de aprofundare, relaii puternice =i relaii maxime. Caut[ aceste relaii. Pl[te=te preul. Nu sunt pe gratis. E=ti gata s[ pl[te=ti preul?  Nu exist[ discount.  Nu sunt reduceri. Dac[ nu =tii cum s-o faci, uit[-te int[ la Domnul relaiilor, la Isus.

                                                                                    Prof. Iuliu Centea

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)