Tag Archives: revelation

This is the day of my “mobilization”

VERSIUNEA IN ROMANESTE ESTE MAI IN JOS PE PAGINA.

Hi,
the Lod God gave me a very important vision.
I must inform you of it. Perhaps it is important for you and helpful.

Pastor Johannes W. Matutis, ( Berlin / Germany )
www.nnk-berlin.de (english menu)

While I was praying this morning, God gave me a vision. He showed me a great, world-wide “mobilization”.

I saw myself strolling along a beach. Suddenly, there sounded a loud boom,
which became stronger and more massive. It was not the noise of the sea or of the wind. It was completely still outside. The sea water was as smooth as glass.
The deep booming sound which was like the sound of the mountains about to cave in, a banging sound which I had up till now never heard in my whole life, came from the other side of
the ocean, from far away. It became so strong and mighty, that the earth
began to quake and shake. It sounded like the blasting of a deep bass
trumpet.
I had never heard this sort and depth of bass sound before now. The whole air vibrated. I holed myself up in the dunes of the embankment, face down, and waited to see what would come out of this natural spectacle.

When the booming refused to stop, and instead became stronger, I saw myself
begin to pray in the vision, and to speak with my God. Then I heard a voice
saying,
“My child, fear not. That is my mobilization call, a signal, from the other world. I am calling my people out from all peoples. I myself am shaking the earth and the sea. The sinners and godless will pass away for fear and the fearful expectation of the things which are to come.
Understand, my child, that all these have been initiated by the financial crises. That was just the beginning of ruin. The foundation of today’s society will be so shaken that the people will lose all that they have acquired, and saved up till now.
Every infrastructure and welfare will collapse with time.
Life will be very difficult for very many people.
The general security will get out of control and there will be a proliferation
of crime such that life on earth will be massively threatened.
But you, who fear My Name will I save from ruin. I am holding my arm of
protection over you.”

Although not even a silent wind blew, and not even a small wave was seen on
the sea, the booming was so mighty, that my heart threatened to stop beating.
Then I thought to myself, ‘I will now also die’. And then the Lord said to me:
“My child, do not fear. You are to live and continue to declare my works. Arise, go home and tell your loved ones. Let them know that the coming of my Son is very close at hand, at the doorstep. I am setting everything in motion in order to take my people home, and I am now stripping them of everything that is holding them back, or blocking them.”

As I stood up to obey God’s voice, starting to make my way homewards,
I saw very many people, lying in the dunes. They had come out from their
houses, racing towards the sea to see and experience this extraordinary
natural spectacle. They lay on their faces as if paralysed, exactly as I had
lain a few minutes before now.
As I passed by them on my way home, despite the continuous distant booming sound, these people called to me saying “you are crazy; you cannot make it home in this situation. It is too dangerous”. They then buried their heads even further in the dunes, because they feared
what would happen next. They no longer wanted to hear or know of anything.

And then said the Lord to me:
“For you, my children, who fear my Name, this
is the day of my ‘mobilization’. For you my “sun of salvation” arises, with which I gather my true children, and bring them together. Go, my son, and tell this everyone you can reach”.

Then I asked the Lord “what shall I tell them?”
“Tell my children”, He said, “they are no longer to occupy themselves with
perishable things, but rather, much more with the immortal, the eternal
things. They are to seek me and study my word. They should forgive one
another, so long as there is still time, and make peace with one another.
They should stop being envious of, and pointing fingers at one another.
They should neither accuse nor suspect one another.
Everyone should do what he is supposed to, and can do.
Tell them to free themselves of every unnecessary thing, and to stop fighting
spasmodically (intermittently) for their rights.
From now on, I will ensure your rights, and provide for justice for you.
Great changes are about to occur all over the world, in every area of life. Adjust yourselves therefore and be prepared.
Nothing is going to be as it has been before now…”

The further I moved from the beach, the less of the booming sound I heard,
even though I was of the opinion that the sound had become stronger and even
more massive. I felt as if I had been secured in a class case.
Then I heard the voice of the Lord saying
“I will bring my children into safety in my own way. You will see everything I will do in the world, which will experience all the “plagues of Egypt ” before I withdraw my children unto Myself, before Pharaoh releases you forever.
My people hold together! Stay with one another, encourage one another. Soon, you would have made it!”

That was the last thing I took with me from this vision.

As I thought about all that I had seen, and what I should do with it, the Lord God
spoke to me saying:
“Spread this revelation I have given you this morning about my “mobilization”, further it to my children all over the world and encourage them to do likewise, for I am at the door (I am coming soon). And tell them, especially my people, that they should be serious about their relationship with Me (God), before it is too late….”

Do help me spread this message overall. Send it to your friends and
acquaintances. Spread it in your churches and house fellowships.
Translate it into other languages.

Maranatha! Our Lord comes!

Buna ziua,
Domnul Dumnezeu mi-a dat o vedenie foarte importantă. Trebuie să te informez despre aceasta, poate este importantă pentru tine si de ajutor.
Pastor Johannes W. Matutis, (Berlin / Germany)
www.nnk-berlin. de

 

 

In timp ce mă rugam în această dimineată, Dumnezeu mi-a arătat o vedenie. El mi-a arătat o mare “mobilizare” pe întreg pămantul.
M-am văzut pe mine însumi cutreierind pe o plaja, Dintr-o dată s-a auzit un sunet puternic care devenea mai puternic si mai impunător. Nu era sunetul mării sau al vintului, pentru că afară totul era nemiscat. Apa mării era linistită, parcă ar fi fost de sticlă.
Sunetul adinc si profund era ca a unor munti gata să se surpe cu un zgomot bubuitor pe care nu l-am mai auzit niciodată în viata mea si care venea din cealaltă parte a oceanului, din depărtări. El a devenit asa de puternic si de grandios că pământul a început să se cutremure si să zguduie. Era ca sunetul profund al unei trompete bass. Nu am mai auzit niciodată înainte, un sunet bass de o astfel de profunzime. Intreaga atmosferă vibra.
Mi-am săpat o gaură pentru mine în dunele de nisip ale digului, eram cu fata în jos si am asteptat să văd ce va aduce acest spectacol natural. Când sunetul în loc să se oprească, a devenit mai puternic, m-am văzut pe mine însămi începând să mă rog, în vedenie si vorbind cu Dumnezeu. Apoi am auzit o voce spunând:
Copilul meu, nu te teme. Aceasta este chemarea mea de mobilizare, un semnal din altă lume. Îmi chem poporul dintre toate popoarele. Eu însumi zgudui pământul si marea.
Cei păcătosi si cei fără de Dumnezeu vor muri de frică si din cauza asteptării înfricosate a lucrurilor ce vor veni. Întelege, copilul meu, că toate acestea au fost initiate cu criza financiară. Acesta a fost doar începutul ruinării. Fundamentele societătii de astăzi vor fi asa de zguduite că oamenii vor pierde tot ce au dobândit si păstrat până astăzi. Orice infrastructură si orice prosperitate se va prăbusi cu timpul.
Viata va fi foarte dificilă pentru foarte multi oameni. Securitatea generală va iesi de sub control si va fi o proliferare a criminalitatii în asa fel încât viata pe pământ va fi masiv amenintată.
Dar voi care vă temeti de Numele meu vă voi izbăvi de la ruină, îmi pun bratul meu protector peste voi.
Chiar dacă nu bătea nici măcar o adiere si nici măcar un val slab nu putea fi văzut pe mare, sunetul devenise atât de puternic că inima mea era amenintată să-si oprească bătaia.
Atunci mi-am spus si eu de asemenea voi muri acum.
Atunci Domnul mi-a spus:
Copilul meu, nu te teme. Tu vei trăi si vei continua să proclami lucrările mele. Ridică-te, du-te acasă si spune-le  aceste lucruri celor iubiti de tine. Fă de cunoscut că venirea Fiului meu este foarte aproape si El este in pragul usii. Am pus totul în miscare ca să-mi iau poporul Meu acasă si acum îi ‘dezbrac’ de orice ii tine înapoi, ori îi blochează.
Stăteam drept, să ascult glasul Domnului, apoi am început să mă îndrept spre casă, dar am văzut multi oameni întinsi în nisip. Ei au iesit si au venit afară din casele lor alergând către mare pentru a vedea si trăi acest spectacol natural extraordinar. Erau întinsi cu fata în nisip, ca paralizati, exact cum am fost si eu întins cu câteva minute mai devreme.
Cum treceam de ei, în drumul meu spre casă, în ciuda sunetului bubuitor si continuu din depărtări, oamenii aceia mă chemau si spuneau esti nebun, nu poti merge acasă în această situatie, este prea periculos. Apoi ei îsi îngropau capetele în nisip si mai adânc, pentru că erau înfricosati de ce urma să se întâmple. Ei nu doreau să mai audă sau să mai cunoască ceva.
Atunci Domnul mi-a spus mie:
Pentru voi, copii mei, care vă temeti de numele meu ,aceasta este ziua mobilizării mele: Pentru voi soarele mantuirii mele, Isus, răsare, cu care îmi voi strânge adevăratii mei copii împreună.
Du-te, fiul meu, si spune tuturor celor pe care îi poti contacta.”
Am întrebat pe Domnul:ce să le spun lor?”
Spune-le copiilor mei: “A spus EL, ” Că ei să nu se mai ocupe cu lucruri pieritoare ci mai degrabă cu lucrurile eterne. Ei trebuie să Ma caute si să studieze Cuvântul meu. Ei trebuie să se ierte unul pe altul cât încă mai este timp si sa se impace unii cu altii.”
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)