Tag Archives: exemplu

Dan Gabrian – Ce moștenire lași în urma ta?

Am să enumăr câteva moșteniri lăsate de unele persoane amintite cu numele de către apostolul Pavel în 2 Timotei.
1) Figel și Ermogen 1:15 – Moștenire de dezertori.
Nu știm nimic de ei. Atâta doar că l-au părăsit pe Pavel. Ce moștenire! Să fii amintit cu numele în Biblie, doar o jumate de verset, și să fii pomenit că și dezertor…
2) Lois și Eunice 1:5 – Credință veritabilă
O credință puternică, fără ocolișuri, transmisă generațional: bunică-mamă-fiu. O moștenire înrădăcinată puternic în fiecare recipient nou. Un ideal tot mai greu de atins. Cuvântul cheie cred că este “credință neprefăcută “
3) Imeneu și Filet 2:17 – Derivă
Oameni botezați, cu o credință vie, lucrători în biserică, dar care au început să dilueze Cuvântul. Poate au urmărit câștig personal. Poate au introdus politic-correctness. Poate s-au focalizat doar pe unele aspecte ale credinței, și au neglijat obligația în ansamblu a creștinului.
Cert este că activitatea lor produce multe pagube.
4) Iane și Iambre 3:8 – Împotrivitori pe față.
Șefii magiei egiptene care s-au împotrivit și au duplicat minunile făcute prin Moise. Liderii spirituali ai celor care nu sânt născuți din nou, dar imită și falsifică la greu lucrarea lui Dumnezeu. Speranța e în versetul 9. Vor fi dați pe față. Așa cum rubinul fals se fărâmițează în fața diamantului, tot așa lucrarea lor amăgitoare vă pieri
5) Onisifor și Luca. De Onisifor nu știm multe. De Luca știm că a fost doctor. Nu a fost evanghelist, nu a avut biserică, nu a fost apostol. A fost de folos în cotidian. A făcut cercetări amănunțite, și două cărți din Noul Testament îi sânt atribuite. Ca procentaj, are cel mai mare volum scris!
Te temi că nu ești cunoscut? Nu-ți face probleme, Dumnezeu răsplătește lucrurile mici făcute pe neobservate. Îți câștigi o moștenire trainică, și vei fi amintit în grupul lui Eubul, Pudens, Linus, Claudia și restul “anonimilor”.
Dumnezeu nu lucrează cu oameni pregătiți, ci pregătește oameni care au inima pentru lucrarea Lui. Așa cum Luca și-a exercitat vocația de medic, a alinat, a încurajat, a îmbărbătat, pe lângă astea a avut dorința de a așeza lucrurile cronologic pentru cei confuzi.
Vreau să te încurajez să nu te lași. În economia lui Dumnezeu e important ce faci.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)