Tag Archives: articol

Când ne dăm masca jos, rămânem doar oameni – Alina Paneșiu

Mi se pare că mai mult ca niciodată ni se propovăduieşte azi cum să trăim, cum să devenim oameni de succes, cum să comunicăm mai eficient şi să evităm disputele, cum să ne organizăm şi să ne îmbogăţim peste noapte şi cum să ţinem aprinsă mica motivaţie cu care să mai ducem o zi, însă parcă prea puţin învăţăm să fim oameni.
Dacă la finele anilor de liceu ni s-a predat că omul este un „animal rațional” sau o „trestie cugetătoare”, rămân la concluzia că omul este doar om. Că dincolo de portretul impecabil pe care îl creează o carieră, alături de eforturile neostenite de a păstra o imagine de succes, omul este la fel de singur şi lipsit de putere când se luptă să mai găsească credinţă atunci când aceasta îi este încercată. Niciodată n-a fost omul mai vulnerabil decât atunci când i s-a luat lucrul care i-a păstrat statornicia. Istoria atâtor generaţii de la Adam încoace ne-a arătat, însă, că singurul lucru care a dat oamenilor suflu să mai spere a fost doar încrederea în Dumnezeu. Cu drag ne amintim de Avraam, moştenitor al unei credinţe neprefăcute, care ne-a arătat prin viaţa lui că atunci când ai suficientă putere sau chiar nebunie să renunţi la tot în speranţa că bunătatea Celui de sus nu va ignora curajul tău, atunci Îi dai ocazia să se manifeste glorios. Niciodată Dumnezeu nu s-a glorificat printr-un efort mândru şi de la sine înţeles al lutului care şi-a autodeclarat existenţa, ci printr-un curaj aparte al omului gol de sine.
Să revin. Prea puţin ne învaţă acum să fim oameni. Mi-e teamă că nu vom pricepe niciodată pe deplin că oricât ai educa un caracter, firescul din el se va arata mereu (şi atunci riscă să nu mai fie nici măcar animal raţional) și doar amprenta cerului a făcut ca oamenii să se potolească în liniştea unui duh blând şi smerit pe care o simte cel care şi-a găsit la cruce vindecarea din ghearele neîmblânzite ale pământescului.

Sursa : Ciresarii.ro

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Conventia din Arizona prin ochii unei adolescente de 17 ani

Convenţia Bisericilor Penticostale din America de Nord a avut loc în Arizonaconv

Convenţia Română Penticostală din America de Nord a avut loc în perioada 30 august – 2 septembrie 2013, la biserica Happy Valley din Phoenix, Arizona, condusă de pastorul Cornel Avram ( www.happyvalley.cc ). Ultima dată când convenţia a fost ţinută în Statul Marelui Canion a fost în anul 2006. Evenimentul, catalogat de unii ca fiind cea mai mare întrunire anuală a românilor din diaspora, a avut loc constant în ultimii 45 de ani, în weekend-ul de „Labor Day” (Ziua Muncii). În fiecare an, Convenţia are o temă pe marginea căreia pastorii îşi axează subiectele predicilor.  Anul acesta, tema întrunirii a fost „Descoperă pasiunea slujirii”. Români din SUA, Canada şi România s-au adunat pentru trei zile în cadrul Convenţiei, într-un număr de aproximativ 4000 de persoane. Credo TV, un post creştin de televiziune în limba română, relativ nou, a fost responsabil cu filmările şi transmiterea online a programelor în direct. Programele Convenţiei au fost difuzate pe situl ( www.credo.tv ), iar Convenţia a fost reprodusă pe DVD-uri, disponibile pentru toţi cei care au dorit sau intenţionează să urmărească aceste programe ulterior. Vineri seara, programul Convenţiei a fost deschis cu „Laudă şi închinare”, fiind intonate câteva imnuri creştine româneşti. A urmat corul bărbătesc de la biserica Happy Valley şi alte câteva formaţii locale, după care  a luat cuvântul pastorul Vasile Cinpean de la biserica „Filadelfia” din Portland, Oregon ( www.philadelphiaro.com ). Am surprins câteva puncte din mesajul său despre Moise, intitulat „Slujitorul credincios”: 1) „Avem nevoie să-L cunoaştem pe Dumnezeu la fel cum L-a cunoscut şi Moise. De asemenea, noi trebuie să avem o pasiune arzătoare să-l slujim pe El, chiar şi atunci când slujirea devine dificilă”. 2) Avem nevoie să cunoaştem oamenii lui Dumnezeu şi să mergem acolo unde sunt aceştia. În cazul nostru, noi trebuie să slujim, să învăţăm de la alţi creştini”. 3) „Trebuie să cunoaştem planurile lui Dumnezeu şi să le urmăm. Suntem binecuvântaţi să fim copiii lui Dumnezeu, prin urmare, noi trebuie să influenţăm lumea şi să răspândim Evanghelia”.

A urmat apoi pastorul Florin Cimpean de la biserica „Filadelfia” din Chicago, Illinois   (http://www.philarom.com ) al cărui mesaj a fost în esenţă următorul:  „Noi trebuie să fim pasionaţi să-L slujim pe Dumnezeu, deoarece Cuvântul Său este suprem. Nici o altă carte nu se compară cu Biblia. Această carte atinge fiecare subiect, de la poezie la moralitate, economie şi profeţie. Ar trebui să ne simţim entuziasmaţi când citim Cuvântul lui Dumnezeu, datorită suficienţei sale pentru zidire, vindecare şi salvarea oamenilor. Numai Cuvântul lui Dumnezeu schimbă inimile”.

Programul de sâmbătă seara a fost deschis cu câteva melodii de laudă şi închinare, urmate de cântări de worship în limba engleză. Cu totul deosebit a fost grupul de copii „Licuricii” de la „First Romanian Pentecostal Church” din Seattle, Washington. Primul mesaj de sâmbătă seara a fost susţinut de către pastorul Marian Condrat, care slujeşte la biserica „Elim” din Tacoma, Washington ( http://elimtacoma.com ).

Redau aici câteva puncte din mesajul său, bazat pe exemplul Tabitei din Biblie: 1) „Dumnezeu face lucruri mari cu oameni mici şi lucruri mari cu ceea ce pare a fi nimic”. 2) „Adevăraţii slujitori ai lui Cristos găsesc prilejul să facă tot ce pot în loc să încerce să găsească scuze pentru că nu vor face ceva”. 3) „Un slujitor adevărat spune puţin, dar face mult şi ştie să slujească cu o inimă curată şi plină de dragoste. Ei trebuie să slujească oamenii, nu doar albi sau negri, ori republicani. Ei îi slujesc pe toţi oamenii, pentru că Cristos i-a slujit pe toţi oamenii”.

După mesaj au urmat mai multe cântece de închinare şi rugăciune.  Ultimul predicator a fost pastorul Leonard Semenea, de la biserica „First Romanian Pentecostal Church” din Seattle ( http://www.frpcs.org ) care a ţinut un mesaj în limba engleză, ceea ce a fost un prilej de bucurie pentru noi, adolescenţii. Leonard Semenea a folosit exemplul lui Pavel, cel care a scris cea mai mare parte din Noul Testament.

Ce înseamnă să fim separaţi (puşi de-o parte) pentru Evanghelia lui Dumnezeu? În primul rând, noi trebuie să ştim că am fost creaţi de propriile mâini ale lui Dumnezeu şi după imaginea Sa proprie. În al doilea rând, noi suntem oameni căzuţi, chiar şi după ce am fost mântuiţi. Pentru faptul că suntem mântuiţi, nu înseamnă că nu vom mai greşi, dar îl avem pe Cristos acolo, să ne pună înapoi pe calea cea dreaptă. În al treilea rând, noi trebuie să renunţăm la tot ceea ce este neplăcut, să I le încredinţăm lui Cristos, care ne scapă de ele. Odată ce suntem salvaţi, noi suntem transformaţi şi trebuie să ne trăim viaţa în mod diferit de lumea din jurul nostru. De asemenea, noi suntem fiinţe eterne. Noi avem şansa ori să călcăm pe urmele lui Cristos şi să-L trăim în sfinţenia Sa, ori să alegem să trăim viaţa aşa cum dorim şi să-l urmăm pe diavol. La ultimul punct, pastorul Semenea a subliniat faptul că Domnul Cristos a murit pentru păcătoşii care se pocăiesc, nu pentru cei care trăiesc aşa cum vor şi îl refuză, îi resping mila Sa. Doar cei ce-L urmează beneficiază de salvare şi binecuvântare.

Programul de duminică dimineaţa a fost deschis cu melodii de worship interpretate de către un grup de la biserica din Stanton, California. Primul mesaj, cu tema „Ce este dragostea? Dragostea este Cristos”, a fost transmis de către pastorul Lazar Gog de la biserica Emanuel din Anaheim, California ( www.emanuelchurch.com ). Ce înseamnă să-L iubeşti pe Cristos? Aceasta înseamnă să umblăm cu El şi în legile Lui, să-L slujim pe El cu gândurile, cuvintele şi acţiunile noastre şi aceasta mai înseamnă să ascultăm de Cristos atunci când ne disciplinează sau ne corectează. Noi trebuie să avem caracterul lui Cristos când slujim cu dragoste. Ce înseamnă să slujim cu dragoste? Bineînţeles, aceasta nu înseamnă manipulare, dulcegării sau predicarea unor mesaje populiste. Aceasta înseamnă predicarea adevărului şi prezentarea lui Cristos indiferent cât de greu este acest lucru.

După Lazar Gog, a luat cuvântul Nelu Moldovan, de la biserica Speranţa din Oradea, România ( www.sperantaoradea.ro ).  Dansul s-a axat pe Iisus Cristos şi pe credincioşia pe care Domnul a arătat-o Celui ce L-a trimis. „Isus a ales să facă lucrurile pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă, în contrast cu ceea ce i-a spus societatea din jurul Lui să facă.” Viaţa lui Isus a fost programată şi condusă de către Dumnezeu încă de la început. Cristos l-a slujit pe Dumnezeu cu credincioşie prin rugăciune, acţiuni, gânduri şi cuvinte. Noi trebuie să privim lumea prin ochii lui Cristos, să ne rugăm şi să împărtăşim Evanghelia în dragoste, astfel încât să putem urma planurile Lui şi să trăim veşnicia cu El.

Duminica seara s-au cântat mai multe cântări şi s-au făcut mai multe rugăciuni. Pastorul Alin Bob de la biserica „Emanuel” din Sacramento, California, a împărtăşit primul mesaj ( www.emanuel-church.com ). Mesajul său, bine argumentat, a fost bazat pe Cristos şi pe modul în care El a fost sacrificiul suprem şi cel mai bun exemplu de slujitor. Alin Bob a făcut o paralelă între Vechiul şi Noul Testament. Templul nostru de astăzi este Cerul, unde Cristos este marele preot. De asemenea, marele nostru preot a fost şi sacrificiul final, al cărui sânge a acoperit toate păcatele omenirii din toate timpurile. Isus s-a supus planului lui Dumnezeu şi a urmat instrucţiunile pe care le-a primit de la Tatăl. El a ştiut că a venit nu să I se slujească, ci să slujească. Cristos ne-a trimis Duhul Sfânt, care este mângâietorul nostru. Dacă noi ne mărturisim păcatele, El, Cristos, ne iartă de orice păcat şi ne ajută să umblăm cu El. Noi trebuie să fim bucuroşi în Cristos care ne-a răscumpărat şi ne ţine în harul Său, ca mare preot.

După mesajul bine structurat a lui Alin Bob au urmat mai multe cântece creştine, iar, în final, pastorul Cristian Ionescu, de la biserica Elim din Chicago, Illinois ( www.elimro.com ), a ţinut ultima predică, bazată pe lucrarea Duhului Sfânt.Una dintre atribuţiile Duhului Sfânt este să ne corecteze şi să ne îndrume paşii pe calea pe care umblăm împreună cu Cristos. Duhul Sfânt ne transformă caracterul, îl face mai asemănător cu a lui Cristos, în fiecare zi. Lucrurile lumeşti vor trece, împreună cu mândria şi aroganţa noastră, care nu pot să se ridice la înălţimea legilor juste a lui Dumnezeu şi Împărăţia neclintită a lui Dumnezeu va domni pentru vecie.

Convenţia de anul acesta a fost un nou prilej de bucurie şi părtăşie creştină pentru toţi cei care au luat parte la eveniment. Luni, după cum se obişnuieşte după fiecare convenţie, a avut loc o ieşire de relaxare la un parc (Historic Saguaro Park). Acolo ne-am revăzut cu prieteni vechi, în timp ce am servit diferite delicatese pregătite de către membrii bisericii Happy Valley. În timp ce tinerii s-au antrenat în activităţi sportive, pentru adulţi a fost un prilej de conversaţii şi de a depăna amintiri cu prietenii pe care au ocazia să-i întâlnească mai rar. Desigur, unul din subiectele cele mai discutate a fost şi programul Convenţiei de anul acesta. Personal, consider că toate mesajele au fost bune şi revigorante. Unul din ele a fost însă mai special. Nu ştiu dacă mi-a plăcut în mod deosebit acest mesaj, deoarece sunt născută în SUA şi am apreciat predica deoarece a fost în limba engleză, sau pentru că tema acestui mesaj a pus bazele subiectului Convenţiei. Mesajul lui Leoand Semenea ne-a reamintit că toţi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu pentru un plan grandios. De asemenea, mesajul ne-a reamintit cine suntem şi ce Dumnezeu măreţ slujim. Nu poţi să ai pasiune dacă nu ştii pe cine slujeşti şi nu poţi fi entuziasmat să faci opusul a ceea ce face lumea, dacă nu realizezi că Domnul care te-a creat merge cu tine în fiecare zi şi te face mesagerul Său pe Pământ.

În final, aş dori să exprim şi câteva opinii despre Convenţia de anul acesta. În primul rând, organizarea şi modul de desfăşurare a serviciilor, cât şi măsurile de precauţie pe care biserica Happy Valley le-a luat în parcare au fost impecabile. Traficul a fost bine coordonat, au fost evitate posibilele blocaje, cât şi eventuale accidente. Muzica a fost la înălţime. Toate grupurile locale şi din alte state au cântat superb. Predicile au fost de asemenea bine pregătite. S-a putut observa că fiecare pastor şi-a alocat un timp mai extins în prealabil, dat fiind faptul că toate mesajele au fost coerente şi la subiect. Predicile principale au fost susţinute anul acesta de către pastorii Leonard Semenea şi Lazăr Gog.  După ce au fost prezentate mesajele de bază, ceilalţi pastori au dezvoltat subiectul slujirii oferind exemple practice din Scriptură.

În consecinţă, Convenţia de anul acesta, din Arizona, a fost un succes. Prin muzicieni consacraţi şi predicatori inspiraţi ne-a fost într-adevăr revigorată pasiunea pentru slujire. Anul viitor, în aceeaşi perioadă a anului, Convenţia Bisericilor Penticostale din SUA şi Canada va fi găzduită de către biserica „Filadelfia” din Portland, Oregon. Cu toată sinceritatea, pot să spun că abia aştept să vină Convenţia de anul viitor.

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi cititorii prestigioasei reviste http://christ4ro.com/

Alina Sopţ

www.agapearizona.com

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

“ACEASTA ESTE LUCRAREA PE CARE MI-AI ÎNCREDINŢAT-O!”

“-  Priveşte Stăpâne!  Aceasta este lucrarea pe care mi-ai încredinţat-o!  Pe masă este planul pe care l-ai scris cu mâna Ta;  sunt anexate şi promisiunile pe care le-ai făcut oamenilor începând cu Adam şi Eva.  Inainte să îţi arăt Edificiul, îţi sunt dator cu câteva explicaţii:  După harul pe care mi l-ai dat, eu, ca un arhitect înţelept, am început să pun temelia, dar pentru că eram totuşi începător ţi-am cerut ajutor şi mi l-ai dat în Fiul Tău;  El s-a dezbrăcat de hainele Cerului, făcându-se asemenea mie şi a luat chip de rob, jertfindu-se pe Sine pentru ca temelia să fie solidă…Mi-ai spus să clădesc, dar aveam nevoie de oameni, de o echipă cu care să lucrez.  In scurt timp am fost gata să clădesc pentru că oamenii veniseră – unii aveau studii de specialitate, alţii erau simpli muncitori, dar entuziasmaţi;  unii erau buni oratori (i-am făcut şefi de echipă), alţii critici buni;  unii buni motivatori, alţii pragmatici şi punctuali, unii cu prezenţă de spirit, alţii spirituali, unii tineri, alţii mai în vârstă!…Cei mai buni!!!

Le-am dat instrucţiunile şi libertatea să clădească…Când am trecut pe la ei după un timp, situaţia se complicase deoarece materialele de construcţie erau foarte diferite.  O parte a Edificiului era din aur, argint şi pietre scumpe şi mulţi oameni au venit să îl vadă, dar datorită razelor puternice ale mândriei care se reflectau, nu puteau să vadă nimic…Alţii au folosit fân şi trestie, care au fost spulberate de vântul îngrijorărilor şi temerilor, iar alţii au folosit lemnul care a fost ars de focul poftelor.

Cuprins de supărare i-am concediat aproape pe toţi…Am înţeles atunci că mândria duce la cădere, că slava oamenilor este trecătoare, că înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea Ta…Am înţeles cu durere că planul pe care mi l-ai dat era un Templu în care trebuia să locuiască Duhul Tău, iar lucrarea pe care mi-ai dat-o era CRUCEA…şi pentru ca Edificiul să rămână în picioare, meşterii trebuiau sa folosească ca şi material de construcţie DRAGOSTEA…Astfel, meşterii cu care am reuşit până la urmă să clădesc Templul, chiar dacă nu sunt perfecţi, sunt îndelung răbdători, plini de bunătate, fără invidie, fără mândrie şi laudă deşartă, cu o conduită cuviincioasă, blânzi, iubitori ai binelui, susţinători ai adevărului, altruişti…pentru că DRAGOSTEA suferă toate, crede toate, nădăjduieşte toate, rabdă toate…Acesta este Templul Tău care nu se va prăbuşi niciodată!

  Bine robi buni şi credincioşi…intraţi în Impărăţia Mea!!!

  Dar noi, Doamne?  N-am făcut noi atâtea în Numele Tău?

  Plecaţi de la Mine! Nu vă cunosc!“

 

Codruţa Irimia, Timisoara

Sursa: Radio Vocea Evangheliei Timisoara  http://www.rve-timisoara.ro/

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

DE CE TREBUIE SA EVANGHELIZAM ?

1.       Pentru ca Dumnezeu iubeste toti oamenii. El si-a dat viata ca jertfa pentru ca toti oamenii sa poata fi salvati.  ”Atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat Si-a dat singurul Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci să aiba viata vesnica”

2.       Pentru ca este o PORUNCA pe care ne-a dat-o Dumnezeu.” Duceti-vă şi faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului şi al Sfantului Duh si invatati-i sa pazească tot ce v-am poruncit. Si iata ca Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului. Amin .” (Matei 28:19)

3.        Este OBLIGATIA FIECARUI UCENIC . Pavel scria in prima lui epistola catre Corinteni: “Daca vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricina de lauda, caci trebuie s-o vestesc; si vai de mine daca nu vestesc Evanghelia!”

4.       Pentru ca sa capatam bunavointa si sa fim pe placul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel declara in Epistola catre Galateni cap.1 de la versetul 8 la 10 ca prin vestirea Evangheliei el cauta bunavointa si de a fi pe placul lui Dumnezeu “Dar chiar dacă noi insine sau un inger din cer ar veni sa va propovaduiasca o Evanghelie, deosebita de cea pe care v-am propovaduit-o noi, sa fie anatema!
 Cum am mai spus, o spun si acum: daca va propovaduieste cineva o Evanghelie, deosebita de aceea pe care ati primit-o, sa fie anatema!
 Caut eu oare, in clipa aceasta sa capat bunavointa oamenilor, sau bunavointa lui Dumnezeu?
Sau caut sa plac oamenilor? Daca as mai cauta sa plac oamenilor, n-as fi robul lui Cristos.”

5.       Suntem imputerniciti de Isus sa facem asta. ” Noi dar, suntem trimisi imputerniciti ai lui Cristos; si, ca si cum Dumnezeu ar indemna prin noi, va rugam fierbinte, in Numele lui Cristos: Impacati-va cu Dumnezeu!”      (2Corinteni 5:20)

6.        Pentru ca iubim oamenii indiferent care ar fi situatia lor , sau ce limba vorbesc, sau conditia lor sociala s.a.. Pentru ca noi am experimentat dragostea lui Hristos trebuie  sa o aratam celorlalti oameni . Acest cadou care l-am primit de la Dumnezeu nu este destinat pentru a-l pastra pentru noi ci de-al impartasi cu altii.

7.       Hristos a trimis Duhul Sfant care marturiseste despre El. “Cand va veni Mangaietorul, pe care-L voi trimite de la Tatal, adica Duhul adevarului, care purcede de la Tatal, El va marturisi despre Mine.”  

( Ioan 15:26)

8.       Evanghelismul este strans legat de intoarcerea a doua oara a lui Isus Hristos  ”Mai intai trebuie ca Evanghelia sa fie propovaduita tuturor neamurilor. (Marcu 13: 4-10 a)

 

 

 Dorin Pele  http://dorinpele.blogspot.com/

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

“Kaka” – fotbalistul care apartine lui Isus

 In finala din 2007  a  Champions League , “Kaka”, pe langa faptul  ca si-a adus contributia la victoria echipei sale Milan impotriva celor de la Liverpool,  a transmis un mesaj lumii intregi: “eu apartin lui Isus”.  Acuma, este adevarat ca si alti fotbalisti isi expun diferite mesaje scrise pe tricou sau arata inspre cer atunci cand inscrie cate un gol, dar viata acestui fotbalist de exceptie dovedeste o credinta adevarata in Isus Hristos.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, stiut de noi ca si “Kaka” spunea inca pe cand avea doar 12 ani ca doar “credinta este aceea care poate decide ca ceva sa se intample sau nu” . Dar cel mai mare test al credintei lui “Kaka”, a venit 6 ani mai tarziu , cand a alunecat la un bazin de inot cand  si-a rupt vertebra si putea sa ramana paralizat toata viata . Doctorii i-au spus atunci ca datorita norocului el poate sa umble, dar el s-a gandit imediat la Dumnezeu care a fost de partea lui si i-a salvat viata si cariera.

Iata un fotbalist caruia nu ii este rusine  sa-l marturiseasca pe Hristos. In 2002, când Brazilia a câştigat Campionatul mondial de fotbal din Corea -Japonia, Kaka a îngenuncheat pe terenul de fotbal şi a început să se roage iar pe  tricoul cu care juca scria “I belong to Jesus”. Acelasi mesaj sta scris si pe ghetele lui , iar ori de cate ori inscrie cate un gol nu uita sa multumeasca lui Dumnezeu indreptand degetele catre cer. Un alt lucru care din pacate este foarte rar in lumea fotbalului si nu numai , este acela ca fost  virgin atunci cand s-a casatorit.

In ciuda faptului ca castiga foarte multi bani, aproximativ 145.00 de lire sterline pe saptamana, el nu s-a lasat atras, ca si alti fotbalisti dealtfel, in capcana dezmatului cu masini, femei, sau alte lucruri . El a declarat: “familia mea,  credinţa în Dumnezeu şi Isus, sunt lucrurile care determină viaţa mea. Vreau sa-mi traiesc viata intr-un mod demn şi sa stau  aproape de Dumnezeu. ”  De asemenea, Biblia este cartea lui favorita  iar  muzica gospel este muzica care ii place.

John Maxwel spunea ca “talentul nu este niciodata indeajuns”  pentru ca trebuie suplimentat cu munca . De asemenea : ” talentul este un dat, insa caracterul este o alegere”…care “iti garanteaza succesul durabil in fata oamenilor”

Cati lideri astazi aleg sa imbine talentul cu munca si sa fie oameni de caracter? Traim intr-o lume cu crize de tot felul si parca tot mai putini lideri de caracter gasim. Ce este si mai dureros, este faptul ca Biserica lui Hristos duce lipsa de lideri integri. La romani se practica conducerea de tip sefie, iar la americani conducere de tip cameleonista. Dar despre asta intr-un alt articol.

Dorin Pele

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Umilinta inteleasa gresit.

Unii cred ca umilinta este sora cu rusinea, altii o echivaleaza cu modestia. S-a ajuns pana acolo ca am creat tipuri de umilinte categorisite in functie de cultura, limba si traditie. Astfel avem pe “piata ” , umilinta de tip “romaneasca”. Este un produs bine lustruit la exterior, dar care , defapt, ascunde altceva la interior. Asa ca am hotarat sa-l impart pe “felii” si mare mi-a fost mirarea de ce am gasit. Am gasit “umilinta fortata” in care cred cei care zic ca  Dumnezeu ne-a dat o “cruce” pe care trebuie sa o purtam un timp sau toata viata. Binenteles ca aceasta nu este crucea de care vorbea Domnul Isus. Acea cruce nu ne-o impune nimeni ci noi o luam de buna voie in fiecare zi pentru a rastigni firea noastra pe ea. Cand mai uitat la cealalta”felie” am descoperit “umilinta la pomul laudat”. Aceasta este umilinta care se lauda si se baga in seama . Cei care se hranesca cu “felia ” aceasta nu mai contenesc in a ne demonstra prin vorbe cat de umili sunt. Dar am gasit “felia” de la extrema cealalta . Ea “canta “imnuri transformate in doine care seamana cu plangerile lui Ieremia, dar nu le canta oricum ci cu sobrietate, rigiditate si fara nici umpic de umor. Este vorba de “umilinta de tip muratura acra”. In final am gasit “umilinta de tip tinta”. Cu cat mananci mai mult din “felia” aceasta iti da seama ca esti tinta tuturor.Unii te tintesc cu glume, altii cu batjocuri sau ironii sau altii cu cuvinte de incurajare, apreciere s.a. Dar tu le respingi pe toate pentru ca crezi ca toata lumea are ceva cu tine si pana la urma iti place asa pentru ca devii mai important daca toata lumea vorbeste de tine. NU? Poate ca nu. Tu decizi.

Dorin Pele

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)