Tag Archives: Alina Panesiu

Când ne dăm masca jos, rămânem doar oameni – Alina Paneșiu

Mi se pare că mai mult ca niciodată ni se propovăduieşte azi cum să trăim, cum să devenim oameni de succes, cum să comunicăm mai eficient şi să evităm disputele, cum să ne organizăm şi să ne îmbogăţim peste noapte şi cum să ţinem aprinsă mica motivaţie cu care să mai ducem o zi, însă parcă prea puţin învăţăm să fim oameni.
Dacă la finele anilor de liceu ni s-a predat că omul este un „animal rațional” sau o „trestie cugetătoare”, rămân la concluzia că omul este doar om. Că dincolo de portretul impecabil pe care îl creează o carieră, alături de eforturile neostenite de a păstra o imagine de succes, omul este la fel de singur şi lipsit de putere când se luptă să mai găsească credinţă atunci când aceasta îi este încercată. Niciodată n-a fost omul mai vulnerabil decât atunci când i s-a luat lucrul care i-a păstrat statornicia. Istoria atâtor generaţii de la Adam încoace ne-a arătat, însă, că singurul lucru care a dat oamenilor suflu să mai spere a fost doar încrederea în Dumnezeu. Cu drag ne amintim de Avraam, moştenitor al unei credinţe neprefăcute, care ne-a arătat prin viaţa lui că atunci când ai suficientă putere sau chiar nebunie să renunţi la tot în speranţa că bunătatea Celui de sus nu va ignora curajul tău, atunci Îi dai ocazia să se manifeste glorios. Niciodată Dumnezeu nu s-a glorificat printr-un efort mândru şi de la sine înţeles al lutului care şi-a autodeclarat existenţa, ci printr-un curaj aparte al omului gol de sine.
Să revin. Prea puţin ne învaţă acum să fim oameni. Mi-e teamă că nu vom pricepe niciodată pe deplin că oricât ai educa un caracter, firescul din el se va arata mereu (şi atunci riscă să nu mai fie nici măcar animal raţional) și doar amprenta cerului a făcut ca oamenii să se potolească în liniştea unui duh blând şi smerit pe care o simte cel care şi-a găsit la cruce vindecarea din ghearele neîmblânzite ale pământescului.

Sursa : Ciresarii.ro

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)