Category Archives: Mihaela Mănescu

RIDICAȚI-VĂ! – Mihaela Mănescu

Ridicați-vă din moarte!
Strigă astăzi Duhul Sfânt.
Cine vrea crucea să-și poarte
Să dea piatra la o parte
Și să iasă din mormânt!

Deșteptați-vă, fecioare
Din adâncul somn de veci!
Ridicați-vă-n picioare:
Cu lumini strălucitoare
Umpleți candelele reci!

Lepădați-vă în pleavă
Firea veche de pământ!
Casa voastră-i Sus, în Slavă.
Ridicați-vă degrabă!
Strigă astăzi Duhul Sfânt.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)