CINCI GRADE IN RELATIILE DINTRE TINERI

            

 }n turism calitatea hotelurilor este prezentat[  de clasificarea prin stele. Hotelurile de o stea sunt mai ieftine , cele de cinci stele sunt centre de excelen[. De ce nu ar fi grade de ierarhizare =i ]n relaiile dintre tineri?

O prezentare a cinci grade ]n relaiile dintre tineri este necesar[ pentru evaluarea relaiilor =i pentru dezvoltarea lor spre excelen[.

Relaiile dintre tineri sunt vitale. O ]nelegere correct[ a lor, o atitudine biblic[ fat[ de ele trebuie s[ fie interesul nostru.

 

CELE CINCI GRADE:      1.relaiile superficiale

                                                2.relaiile de deschidere

                                                3.relaiile de aprofundare

                                                4.relaiile puternice           

                                                5.relaiile maxime

 

Analogic, fiecare din aceste grade ar corespunde cu ierarhizarea pe stele ]n turism.

 

1.RELA|IILE  SUPERFICIALE.

            Baza acestor relaii este indiferena =i apatia.

Modul de a g`ndi este acesta : M[ intereseaz[ prea puin soarta ta, eu vreau s[ m[ distrez, s[ m[ simt bine , tu e=ti doar o unealt[ pentru mine , m`ine iau alta.

Pot fi =i relaii superficiale protocolare, ne salut[m, discut[m despre vreme dar nu avem nici interesul, nici curajul de a  merge mai   departe. 

  

2.RELA|IILE DE DESCHIDERE.

            Baza acestor relaii este curajul pentru deschidere.

Este o deschidere a interesului, a sufletului, a timpului, a valorilor materiale. In Luca 10:25 -37, ]n pilda samariteanului milostiv vedem un model de deschidere. Modul de a g`ndi ]n aceast[ relaie este g`ndul d[ruirii : Ce pot s[ dau, cum pot s[ aduc bucurie, cum pot face viaa mai frumoas[ pentru aceast[ persoan[. }n 2Petru 1:7 o int[ este iubirea de oameni. M[ deschid fiindc[ sunt chemat s[ iubesc oamenii. Este mai ferice s[ dai dec`t s[ prime=ti spune Domnul Isus (Fapte 20:35 ).

 

3.RELA|IILE DE APROFUNDARE.

            Baza acestor relaii este statornicia, fidelitatea =i profunzimea.

La mulimea de oferte cu care sunt bombardai tinerii ]n domeniul relaiilor, cei care doresc relaii de aprofundare ]nva[ s[ zic[ nu la multe oferte.

Cultivarea unei relaii cost[. Preul este ]n 1Corinteni13: aprofundarea tr[s[turilor iubirii. Prima este ]ndelunga r[bdare. A doua este plin[tatea de bun[tate. Sunt 15 tr[s[turi ale iubirii care trebuie aprofundate ]n acest tip de relaii.

 

4.RELA|IILE PUTERNICE.

            Baza acestor relaii este ]ncrederea, promovarea unor valori identice =i sudarea inimilor. Hristos a promovat cu unele persoane acest tip de relaii.

Ioan 11:5 consemneaz[ c[  Isus iubea pe Marta, =i pe sora ei, =i pe Laz[r.

Valoarea relaiilor cristice nu se centreaz[ ]n iubirea de oameni perfeci. De=i Isus iubea pe Marta, ]n capitolul 11 din Ioan observ[m modul de a g`ndi al Martei, o g`ndire cu prioritai trec[toare, nu ve=nice. Iubirea lui Isus, accentul pus de EL pe relaii puternice, a remodelat g`ndirea Martei.

}ntr-o lume umanist[, secular[, atee, relaiile puternice reprezint[ un front de rezisten[, de biruint[, de ridicare a celui c[zut, dezorientat.

Cel ce sufer[, are drept la mila prietenului, chiar dac[ p[r[se=te frica de cel Atotputernic (Iov 6:14 ). Iov a avut relaii puternice cu prietenii lui =i i-a adus la linia Celui Atotputernic (Iov42).

Relaiile puternice sunt cristice. Domnia Lui este stindardul acestor prietenii. Iubirea este climatul permanent ]n care se dezvolt[. }n caz de e=ec ]n via[ astfel de prieteni sunt o comoar[ . }i salveaz[ viaa.

5. RELA|II MAXIME

            Baza acestor relaii este mistuirea pentru cel[lalt, focul nestins pentru viaa celuilalt chiar dac[ se pl[te=te pentru aceasta un pre maxim : viaa ta. Domnul Isus afirma : Nu este mai mare dragoste dec`t s[-=i dea cineva viaa pentru prietenii s[I (Ioan15:13). Rodul acestor relaii maxime este remarcabil. Aici este culmea relaiilor cristice. Omul ]ntelept, t`n[rul ]nelept al secolului 21 va ]nvesti ]n relaii. Nu te mulumi doar cu relaii superficiale. DEZVOLT{ relaii de deschidere, relaii de aprofundare, relaii puternice =i relaii maxime. Caut[ aceste relaii. Pl[te=te preul. Nu sunt pe gratis. E=ti gata s[ pl[te=ti preul?  Nu exist[ discount.  Nu sunt reduceri. Dac[ nu =tii cum s-o faci, uit[-te int[ la Domnul relaiilor, la Isus.

                                                                                    Prof. Iuliu Centea

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.